Trygghet ger utveckling och
utveckling skapar trygghet

Se våra kurser

DuSolid

TRYGGHET OCH UTVECKLING

En förutsättning för att förändras och att utvecklas som person är din egen känsla av trygghet.
Trygghet och utveckling behöver samverka och harmoniera medan vi skapar och bygger för en önskad och hållbar förändring och när vill må bra längs vägen. När vi landar i känslan av trygghet och lugn öppnar vi upp vår förmåga att se möjligheter till utveckling, för både oss själva och för vår omgivning.

Att aktivt bidra till positiv önskad förändring och utveckling förutsätter att vi i grunden har en god förmåga att leda oss själva på ett bra sätt och att vi har en hög grad av medvetenhet om hur vi fungerar som människor med förmågan att både lyckas och må bra även när vi möter svårare utmaningar – i samhället, på arbetsplatsen och i livet i allmänhet.

Nya tankar leder till nya beslut som skapar nya beteenden vilka sedan leder till upplevelser som resulterar i nya känslor och dessa nya känslor skapar sedan nya tankar. Det är detta som kallas evolution och personlig utveckling för ett blomstrande liv.

Varmt välkommen

Aktuellt

Möjligt att ta del av