Träning och utveckling inom befintligt eller nytt ansvarsområde

Personligt inriktad utvecklingsträning över tid där vi gemensamt planerar upplägg och innehåll utifrån behov och fördefinierade mål och syfte med önskade övergripande resultat.
Erbjudes även för team och med fördel tillsammans med programmet Full Hand.

Kontinuerlig avstämning och uppföljning mellan parter planeras in för att säkerställa att utvecklingen följer önskad riktning och att hänsyn tas till eventuella justeringar och förändringar som kan tillkomma under uppdragets genomförandeperiod.

För bästa och mesta utveckling och för hållbara resultat använder vi oss av en kombination av flera metoder och tillvägagångssätt såsom mental rådgivning, coaching och mentorskap. Läs mer om dessa här