Full Hand är en systematiskt långsiktig utvecklingsträning som ger ökad medvetenhet och insikt samt lär ut enkla verktyg för hanterbarhet, att med en trygg och säker känsla bemöta vardagens olika situationer och tuffa utmaningar. Att framgångsrikt leda sig själv, att leda människor i större företag eller att vara en bra ledare för sin familj kan ha väldigt olika innehåll med olika komplexitet och omfång men oavsett vilket ledarskap du är en del av så är grundprinciperna för att leda hållbart och med glädje de samma.

Full Hand ger bl.a.

  • bättre kommunikation och relationer som skapar ökat samarbete och mer gemenskap
  • rätt engagemang som leder till bättre prioriteringar och snabbare beslut
  • en tryggare och säkrare självbild som skapar en känsla av bekväm osäkerhet


15 steg indelat i 3 moduler
Varaktighet: 4 – 12 månader

Ett webbaserat interaktivt program med mental träning, filmer, målsättning, målcoaching och reflektion.

Följande ingår:

  • Deltagarlicens 12 månader
  • Grundutbildning i mental träning, ljudfiler med Lars-Eric Uneståhl Ph.D.
  • Litteratur
  • Mätbar utveckling 13 parametrar (6 framgångsfaktorer, 6 livsområden och måluppfyllelse)
  • Integrerat med verksamheten/verkligheten (med aktuella och prioriterade mål)
  • Intyg
Kompletteras med workshops i grupp och individuell coaching utifrån önskat upplägg.

Fokus ligger på att formulera ett önskat läge – en vision – och utifrån denna definiera och formulera tydliga FRAMTiDs-mål (målkriterier Full Hand) och härifrån och med utgångspunkt från ditt nuläge identifiera och utveckla resurser.
Med stöd av programmets innehåll med våra sex framgångsfaktorer; självbild, målbild, attityd, känsla, engagemang och reflektion, kompletterande workshops och individuell coaching gör att du på att tryggt och säkert sätt kommer att nå både dina och verksamhetens uppsatta mål.
Välkommen till Full Hand landningssida

Presentation Full Hand
Boka gärna in en kostnadsfri presentation av programmet med oss.
Ta också del av presentation här.