Medveten träning av dina mentala processer

Tror du att de tankar du har påverkar ditt liv och att dina tankar formar din verklighet?

Du tänker någonstans mellan sextiotusen till sjuttiotusen tankar per dag och nittio procent av dessa är precis samma tankar som du tänkte igår. Dessa tankar leder alltid till samma beslut som alltid producerar samma beteende, vilket leder till samma upplevelser som resulterar i samma känslor som slutligen leder till samma tankar.

Nervceller som aktiveras tillsammans reagerar med varandra och när du repeterar tankar, beslut och upplevelser tvingar du hjärnan att aktivera samma sekvenser som leder till samma mönster och kombinationer varje dag. Detta ger hjärnan ett mycket begränsat funktionsmönster, ungefär som lådorna i en byrå, och att lämna detta ”byrålåda-tänk” bakom oss skulle resultera i att nya sekvenser, mönster och kombinationer uppstår.

När vi kan få vår hjärna att fungera annorlunda kan vi också förändra vårt tankesätt eftersom hjärnan påverkar hur vi tänker. Den enda ingrediens vi egentligen behöver är kunskapen om hur vi fungerar. Varje gång vi gör och lär oss något nytt skapas en ny koppling i hjärnan - vi lär oss något - och att lära sig något betyder att vi skapar nya synaptiska kopplingar. När vi åter igen tänker på det vi lärt oss aktiverar vi hjärnan på ett nytt och annorlunda sätt och på det viset förändrar vi vårt tankemönster.

Mental träning är en medveten repetition av önskade tankar, känslor och bilder, och är likt den fysiska träningen en kontinuerlig, långsiktig och systematisk upprepning för att uppnå ett önskat resultat.

I programmet Full Hand ingår en grundutbildning i mental träning.