Coaching

I vår coaching lyssnar vi aktivt och ställer relevanta och kraftfulla frågor som hjälper dig att förstå och inspireras och att hitta lösningar inom dig själv för vad du vill och för vad du behöver, samt hur du ska komma dit. När vi ställer rätt frågor vid precis rätt tillfälle frigör du din egen förmåga att hitta och skapa möjligheter för nytt beteende och nya lösningar vilket gör att stress, frustration, rädslor eller begränsande övertygelser som du eventuellt känner får mindre utrymme och du får ny plats med ny kraft och nya tankar som hjälper dig se nya lösningar och att nå dina mål.

Vi anpassar vår coaching individuellt och den är unik för varje situation, person och team med syfte att hitta resurser och lösningar utifrån varje unikt önskat resultat.

DuSolid representerar personlig utveckling i ett medvetet varande för att må bättre och påverka till en tryggare och starkare känsla i livet. Genom träning och utveckling med metoder som mental träning, coaching och mentorskap grundar DuSolid för en trygg miljö med möjlighet att utvecklas, förändra och bygga en starkare grund för nya önskade resultat.


"Coaching hjälper dig att öppna dörrar som kanske länge varit stängda. När du både ser och känner vad som finns på andra sidan blir allting klart och tydligt och det är först då det blir verkligt och möjligt för dig att gå igenom"

- DuSolid -


Coaching i kombination med mental träning är kraftfulla metoder som säkerställer att din utvecklingsträning hela tiden ligger i fas utifrån var just du befinner dig och vad just du behöver för att komma vidare.

Även mentorskap kan med fördel kombineras med coaching och mental träning för att ytterligare förstärka utvecklingsprocessen.

Mentorskap

Vi erbjuder även mentorskap som är en kraftfull metod för både medarbetare och organisationer i olika sammanhang där vår lojalitet alltid främst är med dig som adept. I mentorskapet lägger vi in en större del av lärande utifrån erfarenhet och kompetens inom relevant område för dina och din verksamhets önskade resultat.

Vi jobbar utifrån tydliga mål och syfte med kontinuerlig avstämning mellan adept, mentor och uppdragsgivare.